სიახლეები

ჩვენს მიერ შედგენილი სიახლეები მოგცემთ საშუალებას არ ჩამორჩეთ აუდიტურ და ფინანსურ სფეროებში მომხდარ ახალ ამბებს. აქ მოცემული პუბლიკაციები ძირითადად შედგება კანონებისა და რეგულაციების განახლებებისგან, სფეროში მომხდარი საინტერესო ამბებისგან და ჩვენი კომპანიის სიახლეებისგან.