ვინ ვართ ჩვენ?

ALGI AUDIT არის აუდიტორული კომპანია, რომლის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია საბუღალტრო და აუდიტორული მომსახურება. ჩვენ 2016 წლიდან ვახორციელებთ კონსულტაციებს, საბუღალტრო დოკუმენტაციის დამუშავებასა და სრულ აუდიტორულ მომსახურებას. 

 

ჩვენი მიზანია დავეხმაროთ მცირე, საშუალო, თუ დიდ კომპანიებს საბუღალტრო სფეროში გაურკვეველი და ბუნდოვანი საკითხების ეფექტურად გადაწყვეტაში. ALGI AUDIT შეიქმნა ამ სირთულეებისა და საფრთხეების თავიდან ასაცილებლად, აქედან გამომდინარე, ჩვენ ბიზნესის სფეროს წარმომადგენლებს ვთავაზობთ აუთსორსინგის ტიპის საბუღალტრო და აუდიტორულ მომსახურებას. 

ALGI AUDIT დაკომპლექტებულია სფეროს ექსპერტებითა და პროფესიონალებით, რომლებსაც აქვთ მრავალწლიანი გამოცდილება ბუღალტრულ და აუდიტორულ სფეროში.  

 

ჩვენი პროფესიული პასუხისმგებლობა დაზღვეულია, რაც გაძლევთ იმის გარანტიას, რომ ჩვენთან თანამშრომლობით თქვენი რისკები მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი.

 

ALGI AUDIT არის აუდიტორული კომპანია, რომლის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია საბუღალტრო და აუდიტორული მომსახურება. ჩვენ 2016 წლიდან ვახორციელებთ კონსულტაციებს, საბუღალტრო დოკუმენტაციის დამუშავებასა და სრულ აუდიტორულ მომსახურებას. 

 

ჩვენი მიზანია დავეხმაროთ მცირე, საშუალო, თუ დიდ კომპანიებს საბუღალტრო სფეროში გაურკვეველი და ბუნდოვანი საკითხების ეფექტურად გადაწყვეტაში. ALGI AUDIT შეიქმნა ამ სირთულეებისა და საფრთხეების თავიდან ასაცილებლად, აქედან გამომდინარე, ჩვენ ბიზნესის სფეროს წარმომადგენლებს ვთავაზობთ აუთსორსინგის ტიპის საბუღალტრო და აუდიტორულ მომსახურებას. 

ALGI AUDIT დაკომპლექტებულია სფეროს ექსპერტებითა და პროფესიონალებით, რომლებსაც აქვთ მრავალწლიანი გამოცდილება ბუღალტრულ და აუდიტორულ სფეროში.  

 

ჩვენი პროფესიული პასუხისმგებლობა დაზღვეულია, რაც გაძლევთ იმის გარანტიას, რომ ჩვენთან თანამშრომლობით თქვენი რისკები მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი.

 

რატომ ალგი აუდიტი?

საერთაშორისო სტანდარტებით აღიარებული მეთოდოლოგია

ხარისხიანი და დროული მომსახურება

პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა

რისკების მინიმუმამდე
დაყვანა

ჩვენი გუნდი

გაეცანით ალგი აუდიტის გუნდის წევრებს

მმართველი პარტნიორი

უფროსი აუდიტორი

კლიენტები

ჩვენ ვთანამშრომლობთ სხვადასხვა სექტორის წარმატებულ ქართულ და უცხოურ კომპანიებთან

პარტნიორები

ჩვენ ვთანამშრომლობთ სხვადასხვა სექტორის წარმატებულ ქართულ და უცხოურ კომპანიებთან