სრული აუდიტორული და
საბუღალტრო მომსახურება

სერვისები

უპირატესობები

საერთაშორისო სტანდარტებით აღიარებული მეთოდოლოგია

ხარისხიანი და დროული მომსახურება

პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა

რისკების მინიმუმამდე
დაყვანა

საბუღალტრო მომსახურება

სტარტაპების ხელშეწყობა
500
/თვეში
  •  

პერსონალური ბუღალტერი
 საბუღალტრო აღრიცხვის დისტანციური წარმოება
 დეკლარაციების წარდგენა
 ონლაინ კონსულტაცია
ფინანსური ანგარიშგების მომზადება

საბუღალტრო მომსახურება

თქვენზე მორგებული შეთავაზება
900
/დან თვეში
  •  

პერსონალური ბუღალტერი
 საბუღალტრო აღრიცხვის დისტანციური წარმოება
 დეკლარაციების წარდგენა
 ონლაინ კონსულტაცია
ფინანსური ანგარიშგების მომზადება

 მენეჯერის ზედამხედველობა
ინდივიდუალური რეპორტები
მოსალოდნელი საგადასახადო რისკების შეფასება

საკონსულტაციო მომსახურება

მოარგე პაკეტი თქვენს მოთხოვნებს
500
/დან თვეში
  •  

კონსულტაცია პირველადი აღრიცხვის დოკუმენტების მომზადება/მოწესრიგებასთან
 კოსულტაცია საბუღალტრო აღრიცხვისა და საგადასახადო დაბეგვრასთან დაკავშირებულ საკითხებში

დამკვეთის ინტერესების დაცვა და ურთიერთობა მესამე პირებთან დამკვეთის საბუღალტრო და საგადასახადო საკითხებთან დაკავშირებით
 საგადასახადო დეკლარაციების, საბუღალტრო ბაზისა და პირველადი დოკუმენტების შესწავლის საფუძველზე საგადასახადო რისკების გამოვლენა
 მოსალოდნელი საგადასახადო რისკების შეფასება
 რეგულარული ფინანსური ანგარიშების მომზადება და ინტერპრეტაცია
ბიუჯეტირება და სტრატეგიული დაგეგმვა, მენეჯმენტთან მჭიდრო კავშირში
 ფინანსური ანალიზი
 გადახრების ანალიზი
 ფინანსური და ბიზნეს რისკის შეფასება და რეკომენდაციები
 სხვა ფინანსური საკონსულტაციო მომსახურება

ზარის მოთხოვნა

მზად ხარ მიიღო ხარისხიანი საბუღალტრო და აუდიტორული მომსახურება? დაზოგე დრო და დაგვიკავშირდი დღესვე! 

კლიენტები

ჩვენ ვთანამშრომლობთ სხვადასხვა სექტორის წარმატებულ ქართულ და უცხოურ კომპანიებთან

სიახლეები

გაეცანით უახლოეს გლობალურ და ადგილობრივ სტატიებსა და სიახლეებს

პარტნიორები

ჩვენ ვთანამშრომლობთ სხვადასხვა სექტორის წარმატებულ ქართულ და უცხოურ კომპანიებთან