საბუღალტრო მომსახურება

ALGI AUDIT გაძლევთ გარანტიას, რომ ფინანსური ანგარიშგება შესაბამისობაში იქნება როგორც ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებთან, ასევე საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობასთან. შესაბამისად, თქვენ შეგიძიათ დაზოგილი დრო და ენერგია მოახმაროთ თქვენს ძირითად საქმიანობას, ხოლო ჩვენ უზრუნველვყოფთ შემდეგ სერვისებს: 

ზარის მოთხოვნა

მზად ხარ მიიღო ხარისხიანი საბუღალტრო და აუდიტორული მომსახურება? დაზოგე დრო და დაგვიკავშირდი დღესვე! 

კლიენტები

ჩვენ ვთანამშრომლობთ სხვადასხვა სექტორის წარმატებულ ქართულ და უცხოურ კომპანიებთან