სერვისები

ჩვენი კომპანიის მრავალწლიანი პრაქტიკა აჩვენებს, რომ დროული საბუღალტრო მომსახურება დადებით ზეგავლენას ახდენს კომპანიებზე და ბევრად ადრე ხდის მათ  ფინანსურად მომგებიანს. მნიშვნელოვანია კომპანიის ბუღალტერიას უძღვებოდეს გუნდი, რომელიც კარგად იცნობს ყველა სიახლეს, ცვლილებასა და რეგულაციას. ALGI AUDIT-ის თანამშრომლების გამოცდილება, კვალიფიკაცია და საქმისადმი პასუხისმგებლიანი მიდგომა არის ის ქვაკუთხედი, რომელიც წარმატებულს ხდის ჩვენს პარტნიორობას. 

ჩვენი მეთოდოლოგია გულისხმობს აუდიტის ჩატარებას საერთაშორისო სტანდარტებით, რისკზე დაფუძნებული მიდგომით.

გაეცანი სრულად

ალგი აუდიტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის, საერთაშორისო სტანდარტების (ISA) შესაბამის აუდიტორულ მომსახურებას.

გაეცანი სრულად

გასული და მიმდინარე პერიოდის საგადასახადო მომსახურება. ჩვენი მიზანია თქვენი კომპანიის საგადასახადო რისკების მინიმუმამდე შემცირება.

გაეცანი სრულად

მრავალმხრივი საკონსულტაციო, საბუღალტრო და ფინანსური აღრიცხვის მომსახურება როგორც ინდივიდუალური პირებისთვის, ასევე კომპანიებისთვის.

გაეცანი სრულად

ალგი აუდიტი გთავაზობთ იურიდიული რისკებისგან დაზღვევას, იურიდიული პორტფოლიოს მართვასა და სრულ წარმომადგენლობას.

გაეცანი სრულად

ჩვენ გთავაზობთ შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, უძრავი და მოძრავი ქონების საშემფასებლო მომსახურების სერვისს.

გაეცანი სრულად

ჩვენ დაგეხმარებით კაპიტალის მოზიდვაში, ბიზნეს პროექტირებაში, რისკების განსაზღვრაში, ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში, შერწყმასა და შესყიდვებში.

გაეცანი სრულად

ჩვენ სწრაფად და ხარისხიანად მოგიმზადებთ სხვადასხვა სახის აუდიტორულ დასკვნებს მარწმუნებელი გარიგებების საერთაშორისო სტანდარტის(მგსს 3000) შესაბამისად.

გაეცანი სრულად

აუდიტორული მომსახურება

ჩვენი მეთოდოლოგია გულისხმობს აუდიტის ჩატარებას საერთაშორისო სტანდარტებით, რისკზე დაფუძნებული მიდგომით.

ფინანსური აუდიტი

ალგი აუდიტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის, საერთაშორისო სტანდარტების (ISA) შესაბამის აუდიტორულ მომსახურებას.

საგადასახადო აუდიტი

გასული და მიმდინარე პერიოდის საგადასახადო მომსახურება. ჩვენი მიზანია თქვენი კომპანიის საგადასახადო რისკების მინიმუმამდე შემცირება.

საბუღალტრო მომსახურება

მრავალმხრივი საკონსულტაციო, საბუღალტრო და ფინანსური აღრიცხვის მომსახურება როგორც ინდივიდუალური პირებისთვის, ასევე კომპანიებისთვის.

იურიდიული მომსახურება

ალგი აუდიტი გთავაზობთ იურიდიული რისკებისგან დაზღვევას, იურიდიული პორტფოლიოს მართვასა და სრულ წარმომადგენლობას.

საშემფასებლო მომსახურება

ჩვენ გთავაზობთ შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, უძრავი და მოძრავი ქონების საშემფასებლო მომსახურების სერვისს.

ზარის მოთხოვნა

მზად ხარ მიიღო ხარისხიანი საბუღალტრო და აუდიტორული მომსახურება?

დაზოგე დრო და დაგვიკავშირდი დღესვე! 

კლიენტები

ჩვენ ვთანამშრომლობთ სხვადასხვა სექტორის წარმატებულ ქართულ და უცხოურ კომპანიებთან